Šli deti na výlet,

smiali sa, výskali,

na lúke pod lesom

veselo spievali.

V krásnu slnečnú stredu, 23.6.2021, sa žiaci 4., 5. ročníka a Praktickej školy spoločne vybrali na koncoročný výlet. Ráno sme si v triedach zopakovali pravidlá BOZP i pravidlá slušného správania. S dobrou náladou a s úsmevom na tvári sa deti vydali na turistickú vychádzku na neďalekú Kaplnku. Tu nechýbali zaujímavé, viac i menej náročné športové úlohy a behy, ktoré deti zvládli na výbornú. Po nabitom programe sme sa vrátili do areálu školy, kde sme si opiekli špekáčiky a slaninku. Deti si zaskákali na trampolíne, oprášili aj hojdačky. Školskou záhradou sa niesla veselá vrava a milé detské rozhovory. S plnými bruškami a s dobrým pocitom z vydareného výletu sme sa rozutekali domov alebo do školského klubu.

                                                                           Mgr. Martina Koišová, Mgr. Ivana Janošíková