UF SKD CGFinančnú gramotnosť žiakov v školskom klube detí a školskom internáte rozvíjame vzdelávacími aktivitami, zameranými na rozvoj sociálno – finančnej gramotnosti. Cieľom je oboznámiť žiakov so základnými pojmami, ktoré súvisia s finančnou gramotnosťou a naučiť ich hospodárnemu narábaniu s peniazmi.

Naše spoločné aktivity si môžete pozrieť v prezentácii.

Bc. Mária Chabadová