V priloženej prílohe sa môžete dozvedieť, ako tento školský rok 2020/2021 pracujeme v autistických triedach.

Mgr. Milada Randová