image006„Šibem, šibem, šibi – ryby, môj korbáčik nemá chyby.
Ešte vody trošíčka, daj vajíčka z košíčka“.

Šikovní žiaci zo 6. ročníka sú už pripravení na Veľkú noc. Na pracovnom vyučovaní si zhotovili korbáče z prútia a okrasné vtáčie hniezda zo sena, ktoré sú toho dôkazom.

„Už aby bol pondelok“!

                                                                                                                  Ing. Pavol Bilas