slavik2228. apríl bol deň ako stvorený na výlet. Po daždivých dňoch sa na nás usmialo slniečko a naši traja žiaci sa s pani učiteľkou vybrali na výlet vláčikom do krajského mesta Trenčín. Cestovali s cieľom zúčastniť sa regionálnej súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní Trenčiansky slávik, ktorý sa konal už 22. raz. Súťaž organizovala Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne. Najmladším reprezentantom bol náš prvák, Matejko Hroško, ktorý zaspieval známu ľudovú pieseň Po nábreží koník beží. Piatačka Lívia Michálková súťažila s piesňou A ja taka dzivočka a deviatačka Lea Sopóciová s piesňou Z Východnej dievčatá. Porota ocenila našich spevákov udelením tretieho miesta pre Matejka a pre Leu. Za výborný výkon si žiaci zaslúžili sladkú odmenu v podobe výbornej zmrzliny, ktorú si vychutnali priamo pod hradom. Prešli sa po námestí a jednohlasne skonštatovali, že Trenčín je krásne mesto. Ďakujeme zamestnancom SŠI v Trenčíne za pozvanie a ocenenie speváckych kvalít našich žiakov a žiakom za skvelú reprezentáciu.


Mgr. Júlia Moravíková