UF zaciatok rokaPo dvoch mesiacoch oddychu škola opäť ožila detským smiechom, vravou, rozžiarenými očkami, ale aj zvedavými tvárami prípravkárov a nových žiakov.

Slávnostné otvorenie školského roka sa konalo na školskom dvore, kde riaditeľka školy Mgr. Anna Ďurajková srdečne privítala všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Všetkým zaželala veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových vedomostí, poznatkov a objavov.

Veríme, že naša škola má možnosti uspokojiť vaše túžby po rôznych vedomostiach, ale zároveň dáva priestor rozvíjať vaše záujmy a talent. Čaká vás rad podujatí kultúrneho aj športového charakteru, súťaže a množstvo iných aktivít, ktoré už majú na našej škole tradíciu. Nech je naša škola miestom, do ktorého sa každý deň budú všetci s radosťou a láskou vracať. 

Mgr. Mária Holáčiková