UF učelove cvicenie 21Dňa 29. septembra 2021 absolvovali žiaci piateho, šiesteho, siedmeho, ôsmeho, deviateho ročníka, žiaci triedy B2 a praktickej školy jesenné účelové cvičenie. Vyučujúci si pripravili k témam civilná ochrana a dopravná výchova videoprezentácie. Teoretická časť deti zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie. Po nástupe sa žiaci v dobrej nálade vydali na turistickú vychádzku ku kaplnke. V praktickej časti, v topografii, sa mladší žiaci naučili pracovať s buzolou a mapou. Starší si overovali, či nezabudli pracovať s mapou a používať buzolu. Nasledovali voľné hry detí, pri ktorých si zmerali svoje sily. Tohtoročnému účelovému cvičeniu prialo aj počasie.

                                                            Mgr. Ivana Janošíková