UF sporenieSvetový deň sporenia (31.10.) sme si v našej škole pripomenuli v piatok, dňa 05.11.2021. P. riaditeľky dvoch pobočiek Prima banky, p. Daniela Bernátová a p. Andrea Ondrášová besedovali so žiakmi II. stupňa A variantu na tému financií, sporenia, pôžičiek či hypoték. S využitím letákov a ponúk vysvetlili žiakom základné pojmy, oboznámili ich s rôznymi druhmi účtov, platobnými kartami, formami platenia. Žiakom poradili, ako sa orientovať vo finančných produktoch a službách. Zdôraznili význam cieľavedomého sporenia s cieľom nadobudnutia úspor a neskoršej spotreby. Na množstve príkladov praktického života demonštrovali rôzne finančné situácie a rozhodnutia. Žiaci boli aktívni, prejavili záujem o danú tému, zapájali sa do besedy. Ďakujeme p. riaditeľkám za návštevu školy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v oblasti finančného vzdelávania.

Mgr. Júlia Moravíková