UF Mikulás 21Padá, padá biely sniežik na lesy a stráne.

Už Mikuláš s pani Zimou chystajú si sane.

Rozbehnú sa dolu brehom, celým šírym svetom

a darčeky roznášajú všetkým dobrým deťom.

Ani našu školu neobišiel a Mikuláš 6. decembra zavítal medzi naše deťúrence. Prišiel v sprievode svojich verných pomocníkov, anjelov a čertov. Rozšírené detské očká, úsmev, radosť, ale aj obavy z toho, či na niekoho Mikuláš nezabudol. Nestalo sa tak a Mikuláš obdaroval všetky deti. Odmenou pre neho boli krásne pesničky a básničky, ktoré si deti pre neho prichystali. Poďakovanie patrí našim deviatakom, ktorí sa postarali o skvelú atmosféru a spríjemnili nám blížiaci čas Vianoc. Bol to nezabudnuteľný deň, kde sme sa aj my dospelí mohli stať na chvíľu deťmi a zažiť to ozajstné kúzlo, ktoré v sebe Vianoce ukrývajú.

Všetkým prajeme, aby sa nám v tomto predvianočnom čase podarilo na chvíľu spomaliť. Nech nám detský úsmev prinesie pokoj a radosť, aby tie ozajstné Vianoce zavítali nielen do našich domovov ale aj do našich sŕdc.

Mgr. Mária Holáčiková