V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam školských pomôcok pre každú triedu na nasledujúci školský rok 2022/2023